Saturday, November 24, 2018

Bodhi TV : Interview : Prof. Dr. Naresh Man Bajracharya

नेपालको बुद्ध धर्म वज्रयान तथा लुम्बिनी विश्वविद्यालयका बारेमा प्रा डा नरेशमान वज्राचार्यसँगको अन्तरवार्ताNo comments:

२८ बुद्धहरुको संक्षिप्त जानकारी

राजेन मानन्धर सब्ब पापस्स अकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा । सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं (अर्थात् सबै प्रकारको पाप कर्म नगर्ने, पुण्य कर्म संच...